TurkishEnglishGerman

Kayıp Tarihimiz

GÖKÇAM TARİHÇESİ

 

Gökçam köyü Oğuzların Beydilli Türkmen Boyundandır. Bey dilli Boyu Ardahan Çil çayır Yaylasında yaşarken kuraklık nedeniyle orasını terk ederek Muş’a gelirler. Muş’ta yerlilerle geçinemeyerek (Alevi – Sünni) Maraş Pazarçık’a gelirler. Pazarçık’ta bir kısmı kalmak üzere buradan da göçerek Malatya Hekimhan Karaca köyüne yerleşirler.

            Gökçam Köyü, Hacım Sultan (Seydi Ahmet) Ocağı talibidir. Ocak üyeleri Seydi Ahmet soyu olarak bilinmekte ve bunların ilk atalarının Durak adlı birisi olduğu söylenmektedir. Ocağın piri Karaca köyündeki Seyit Temiz evladıdır. Mürşidi ise Mineyik köyündeki  Zeynel Abidin dedelerdir. Müsahibi ise Fethiye kasabasındaki Seyit Ali Ocağıdır.

            Ocak üyeleri Yazıhan’ın (Malatya) Karaca köyünden Basak köyüne gelmişlerdir. Daha sonra Başkınık ve Güvenç köylerine dağılarak bu köyleri kurmuşlardır. Güvenç köyü 1850 (?) yıllarında Hacı Bektaş Ocağına bağlanmıştır. Bir kısım talip, Basak köyünden ayrılarak 1700 yıllarında (?) Kara özü (Kayseri – Sarıoğlan) köyüne göçerek köyü kurmuşlardır ve müteakiben                Hacı Bektaş Ocağına bağlanmışlardır.

                        Basak köyü;

                        1520 yılında   8, hane

                        1530 yılında   5, hane

                        1547 yılında   5, hane

                        1560 yılında   6 haneli bir yerleşimdir.

1560 Yılı vergi nüfusu ad listesi: Pir Nazar oğlu İsmail ve Mansur,

                          Salih oğlu Aşık,

                          Mustafa oğlu Ali ve İbrahim,

                          Seydi Ahmet oğlu Hüseyin

Basak köyünde; Şah Veli Uşağı, Haydar Uşağı, Aşıt Uşağı, Hamıs Uşağı ve Dedeler yaşamaktadır. 

                         Güvenç köyü;

                        1520 yılında 27,

                        1530 yılında 26,

                        1547 yılında 36,

1560 yılında 50 haneli bir yerleşimdir.

            Güvenç köyünü kuran topluluk Güvençoğlu obasıdır. Sözlü geleneğe göre Güvençoğlu, Urfa’nın Akçakale yöresinde kışlaya inip Malatya ile Sivas arasındaki Yama dağlarına yaylaya çıkan bir obadır.

            Güvençoğlu zamanla göçebeliği bırakıp Güvenç köyünü kurmuştur. On altıncı yüzyıl tahrir kayıtlarına göre Güvençoğlu’nun yayla yurdu, Yama dağlarının kuzey kesimindeki Güvenç mezrasıydı. Mezra Divriği’ye bağlı köylerden Avşarcık ve Yellice köylerinin yakınındaydı. Güvenç obasının yurtlarından biri, Diyarbakır’ın Şarki Amid nahiyesindeki Güvençoğlu köyüydü. Güvençoğlu köyü Bismil ilçesinin Seyithasan adlı Alevi Türkmen köyüne komşuydu.

            Güveç köyünde yaşayanlar 1700 yıllarından itibaren Orta Anadolu’ya hareketlenerek; Sivas Kangal Zerk, Kayseri Sarıoğlan Karaözü köylerini kurmuşlardır.

            Karaözü köyünden bir kısım talip, Şahruh köprüsünde haraç almaya kalkmaları sebebiyle 1826 yılında Veli Fakı liderliğinde kaçarak Gökçam ve Kuşsaray, Körücek köylerini kurmuşlardır. Gökçam köyünü kuran talipler bölgeye geldiklerinde Boğazköy’deki Aslan – Emin Beylerden (Dulkadir oğlu soyundan) yurt isteyerek bölgeye iskan olmuşlardır.

            Köye ilk gelenler yedi hanedir. Bunlar; Kadir Hoca, Golcu Kağa, Kürtoğlu, Keçelioğlu, Memed Kağa, Haydar Koca, Biricik Koca, Kasım Ağa, Kocaoğlan, İbiş Ağa ve peşinden omzunda sazıyla Ali Kağa’dır.

            Saçılıklar (Kelle Milleti) Malatya Hekimhan Güvenç köyünden, İbiş Ağa (Sağbilge, ….) Malatya Hekimhan Hatibin köyünden, Kerimler – Deli kasımlar – İbili Kocalar (Zerk – Karacaören) Körücek yakınındaki Karacaören köyünden, Kara Kelleler Adana’dan, Kasım Ağa Sork oğlan’dan gelmişlerdir.

 

 

Gökçamlılar Kültür ve Dayanışma Derneği © 2024 - Tüm Hakları Saklıdır